Bemiddelen met de overheid – Praktisch handboek

UGS : 3699
Auteur

Emmanuel Jacubowitz, Vincent Tilman

ISBN

978-9-4603-5524-0

Disponible en

Soft Cover (print)

 65,00 6% TVA incl.

Description

De “waterzooi” wet van 18 juin 2018 laat openbare overheden toe om deel te nemen aan een gerechtelijke bemiddeling.

Onderhavig handboek geeft het theoretisch kader weer maar licht vooral de praktische kant van zaken toe. Het heeft voor doel de lezer te begeleiden door de verschillende stappen van een bemiddeling met een overheid aan de hand van voorbeelden en praktische tips. De ambitie van dit handboek bestaat erin aan te tonen dat bemiddeling met de overheid niet enkel toegelaten is in rechte, ze is ook mogelijk in de praktijk.

En ze is de moeite waard!

Dit handboek bestaat ook in het Frans.

De auteurs

Emmanuel Jacubowitz is advocaat gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht sedert 1999 (Xirius Public). Na 12 jaren aan de Balie heeft hij het nut van de bemiddeling ingezien. Zo is hij erkend bemiddelaar geworden in 2012. Hij werd opgeleid door PMR Europe (bemiddelingen in burgerlijke, handels- en sociale zaken), alsook door de VVBBCI, in samenwerking met MEDIV, en de K.U. Leuven (bemiddeling met de overheid). Hij is lid van de Federale bemiddelingscommissie sedert 2016.

Vincent Tilman heeft meer dan 15 jaar ervaring in bemiddeling. Hij werd onder meer opgeleid door CEDR in Londen, PON in Harvard en bMediation in Brussel. Vincent heeft actief deelgenomen aan de werken van het Europees Parlement over de Bemiddelingsrichtlijn. Hij heeft het bemiddelingscentrum bMediation geleid en de Ombudsman voor de handel opgericht. Bemiddelaar en opleider, hij is thans Head Internal Affairs voor Comeos, de Belgische federatie van de handel en diensten.

Informations complémentaires

Auteur

Emmanuel Jacubowitz, Vincent Tilman

ISBN

978-9-4603-5524-0

Disponible en

Soft Cover (print)

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 22 septembre 2019

Gepubliceerd op: 28 octobre 2019

Formaat: 160x240mm

Aantal pagina’s: 110

Contenu court

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Vous aimerez peut-être aussi…