Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting

Auteur

Rik Deblauwe

ISBN

978-9-4603-5447-2

 215,00 6% TVA incl.

Description

In 2013 verscheen “Inleiding tot de successierechten”, waarin Rik Deblauwe de fundamenten van het successierecht blootlegt. Een meesterwerk volgens specialisten.

Twee jaar later heeft het successierecht grondige veranderingen ondergaan. Sinds 1 janvier 2015 is het Vlaamse Gewest immers bevoegd voor het successierecht, of beter de erfbelasting, want zelfs de naam van de belasting is veranderd.

In zijn nieuwe boek “Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting” becommentarieert Rik Deblauwe de nieuwe bepalingen, die ingevoegd zijn in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het boek bevat ook een internationaal deel, waarin de auteur een overzicht geeft van de internationale rechtsbronnen (verdragen, Europese rechtspraak en aanbevelingen van de Europese Commissie).

Over “Inleiding tot de successierechten”:

“Een wonderbaar mooi boek. Zo zouden wij de “lnleiding tot de successierechten” van Rik DEBLAUWE willen omschrijven. Dit boek is een ware verrijking van de rechtsliteratuur. De eruditie, de historische belangstelling, de kritische ingesteldheid en de verhaaltrant die erin besloten liggen, zijn gewoonweg schitterend. Het is een waar genoegen dit te lezen.” (Fiscoloog)

“niet enkel een “nice to have” maar gewoon een “must have” voor eenieder die met enige regelmaat met successierechten te maken heeft (advocaten, bankjuristen, accountants, ambtenaren, enz.)” (Tijdschrift Fiscaal Recht)

“L’annonce faite par l’auteur aux lecteurs que son ouvrage ne serait pas complet et qu’il a limité son propos aux dispositions applicables en Région flamande est à négliger. L’ouvrage est magistral.” (Journal de Droit Fiscal)

Over de auteur:

Rik Deblauwe was advocaat en is thans wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten. Hij is redactielid van de Nieuwsbrief Successierechten. Hij schreef ook de “Inleiding tot de Successierechten”, en “Het Recht van terugkeer of de anomale erfopvolging”, beide uitgegeven bij KnopsPublishing.

Informations complémentaires

Auteur

Rik Deblauwe

ISBN

978-9-4603-5447-2

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 14 aoÛt 2015

Gepubliceerd op: 17 septembre 2015

Formaat: groot formaat (215x279mm)

Aantal pagina’s: 1164