Vermogensplanning 2016 in 2 boekdelen!

UGS : 3522
Auteur

Tiberghien Advocaten

 387,00 6% TVA incl.

Epuisé

Description

Het Wetboek Vermogensplanning is samengesteld vanuit de betrachting de professionele gebruiker – advocaat, notaris,
fiscalist, bankier, vermogensbeheerder, … – bij te staan in zijn zoeken naar de wetgevende teksten.
Het wetboek is een praktijkgericht instrument, multidisciplinair met het oog op een vlotte consultatie.

Volgende materies zijn opgenomen:
• Burgerlijk wetboek
• Wet over het recht van opstal
• Wet over het recht van erfpacht
• Wetboek inkomstenbelastingen, inclusief uitvoeringsbesluiten
• BTW wetboek, inclusief uitvoeringsbesluiten
• Successierechten Vlaanderen, Brussel en Wallonië
• Registratierechten Vlaanderen, Brussel en Wallonië
• IPR
• …

Het kantoor Tiberghien Advocaten is een fiscaal advocatenkantoor. Estate Planning en adviezen inzake vermogensplanning, patrimoniumbeheer, … maken deel uit van de professionele dienstverlening.

Informations complémentaires

Auteur

Tiberghien Advocaten

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 16 aoÛt 2016

Gepubliceerd op: 02 novembre 2016

Formaat: groot formaat (215x279mm)

Aantal pagina’s: 0