Vennootschappen 2018-2019

UGS : 3598
Auteur

Frank Fleerackers

ISBN

978-9-4603-5500-4

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

 58,50 6% TVA incl.

Modifier

Description

Het wetboek vennootschappen biedt u de wet- en regelgeving inzake o.a. de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap, de stille vennootschap, de bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen, de VOF, de gewone commanditaire vennootschap, de BVBA, de coöperatieve vennootschap, de NV, de commanditaire vennootschap op aandelen.

Prof. dr. Frank Fleerackers (KU Leuven) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King’s College (UK), het MIT – Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MA) en Harvard University (USA).

Hij promoveerde aan de Harvard Law School tot Master of Laws met een kritische thesis over juridisch denken en zijn doctoraat ontving internationale erkenning (Affective Legal Analysis. On the resolution of conflict, Duncker & Humblot, 2000). Sindsdien hield hij visiting positions aan Europese en Amerikaanse universiteiten, met inbegrip van Harvard en MIT. Aan de KU Leuven doceert hij grondslagen van het recht en rechtsdenken.

Prof. dr. Frank Fleerackers is gewezen decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Brussel, voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici en het Vlaams Pleitgenootschap van de Balie te Brussel alsook commissaris van de Hoge Raad voor de Justitie. Met vijfentwintig jaar ervaring als zakenadvocaat en universiteitsprofessor bestuurt hij Advocare, onderzoeksinstituut voor rechtsdenken.

Hij is (co-)auteur van meer dan twintig boeken, waaronder zeven monografieën. Recent verschenen Rechtsdenken (Larcier, 2016), Legal Conversation as Signifier (Elgar, 2017) en Legal Signs Fascinate (Springer, 2018). Professor Fleerackers is voltijds verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Informations complémentaires

Auteur

Frank Fleerackers

ISBN

978-9-4603-5500-4

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

Informations techniques

 

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 15 juin 2018

Gepubliceerd op: 03 septembre 2018

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 326