Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht Boekdeel I & II 2015-2016 – Master na Masteropleiding

UGS : 3442
Auteur

Herman Braeckmans, Marleen Bervoets

 208,82 6% TVA incl.

Epuisé

Description

Selectie Wetgeving Ondernemingsrecht

Deze wetgevingsbundel kwam tot stand in de voortgezette opleiding van Master in het Ondernemingsrecht / Master in Business Law, ingericht door de Universiteit Antwerpen.

De opgenomen wetteksten komen aan bod in de diverse rechtstakken binnen deze postuniversitaire juridische opleiding: economisch recht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, sociaal recht, verbintenissenrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening en economisch bestuursrecht.

Ook buiten deze master na master opleiding zal deze wetgevingsbundel een handig werkinstrument zijn voor de praktijkjurist. Gelet op de grote hoeveelheid aan wetteksten werd geopteerd voor een spreiding over twee boekdelen:

– volume 1: economisch recht, verbintenissenrecht, economisch bestuursrecht, sociaal recht
– volume 2: vennootschapsrecht, fiscaal recht, milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht.

Deze editie is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 01.08.2015, met uitzondering van het onderdeel Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat bijgewerkt is tot 10.08.2015, BS 18.08.2015.

 

Master na Master in het Ondernemingsrecht

Sinds het academiejaar 1993-1994 wordt door de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen de postacademische opleiding van Master in het Ondernemingsrecht of Master in Business Law ingericht.

Deze gespecialiseerde studie richt zich tot juristen die reeds enige beroepservaring hebben. Het programma bestrijkt alle juridische aspecten inzake oprichting, bestuur en werking, alsook beëindiging van de onderneming, zowel behandeld vanuit een academische invalshoek, als vanuit de praktijk via gevallenstudie.

Op die manier beantwoordt deze master na master opleiding optimaal aan de noodzaak tot permanente vorming en levenslang leren waarmee elke advocaat, magistraat, bedrijfsjurist, notaris, kortom de jurist in het algemeen, geconfronteerd wordt.

Verdere informatie kan U vinden op:
www.uantwerpen.be/ondernemingsrecht

Informations complémentaires

Auteur

Herman Braeckmans, Marleen Bervoets

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 aoÛt 2015

Gepubliceerd op: 22 septembre 2015

Formaat: groot formaat (215x279mm)

Aantal pagina’s: 2254