Étudianteneditie Inrichting van het Notaires 2017

UGS : 3388
Auteur

A. Michielsens, H. De Decker

 49,99 6% TVA incl.

Epuisé

Description

De notaris is een ambtenaar. Zijn statuut en de wijze waarop hij zijn ambt beoefent, worden geregeld in een organieke wet. Deze cursus is in hoofdzaak gewijd aan de studie van deze wet, in het bijzonder de inrichting van het ambt en de wettelijke voorschriften voor de beoefening van het ambt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het opstellen van akten. De louter praktische benadering van de techniek van het boekhouden komt eveneens, zij het in beperkte mate, aan bod. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inrichting van de instellingen van het notariaat, in het bijzonder de genootschappen en de Nationale Kamer.

André Michielsens is ombudsman voor het notariaat. Daarnaast is hij erenotaris, eredirecteur van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen plaatsvervangend vrederechter in het achtste kanton Antwerpen, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen en gewezen co-voorzitter van de Internationale Raad voor het Belgisch Notaires, gewezen voorzitter van de Notariële Zekerheid, erevoorzitter van het Europees notariaat (CNUE). Prof. Michielsens is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Hans De Decker is notaris, gastprofessor in de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen vicevoorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notaires, gewezen voorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notaires en plaatsvervangend vrederechter in het kanton Schilde. Prof. De Decker is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Informations complémentaires

Auteur

A. Michielsens, H. De Decker

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 16 janvier 2017

Gepubliceerd op: 18 mars 2017

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 198