Douane en accijnzen, Wetgevingsbundel 2020

UGS : 3717
Auteur

Eric Van Dooren

ISBN

Disponible en

Soft Cover (print)

 95,00 6% TVA incl.

Description

De wetgevingsbundel Douane en accijnzen bevat de meest relevante Europese en nationale regelgeving met betrekking tot douanerechten en accijnzen. In deel 1 is de algemene regelgeving inzake douane en accijnzen opgenomen.

Delen 2 en 3 omvatten de specifi eke regelgeving inzake douanerechten, respectievelijk accijnzen. De editie 2020 is samengesteld aan de hand van publieke bronnen zoals die op 1 janvier 2020 beschikbaar waren. De wetgeving is gecoordineerd en geactualiseerd.

Aan de samenstelling en de opmaak werd de nodige zorg besteed opdat deze bundel een betrouwbaar en praktisch vlot hanteerbaar werkinstrument is voor de gebruiker.

Eric Van Dooren is raadsheer in het Hof van Cassatie en hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen.

Informations complémentaires

Auteur

Eric Van Dooren

ISBN

Disponible en

Soft Cover (print)

Informations techniques

Langue: Néerlandais

Créé le: 01 janvier 2020

Date de parution: 11 février 2020

Format: 150x220mm

Nombre de pages: 658

Contenu court

Consultez la table des matières

Consultez quelques pages

Vous aimerez peut-être aussi…