TL Tijdschrift Today’s lawyer

Auteur

Alex Tallon, Herman Buyssens, Hugo Lamon, Mieke Verplancke, Nicolaas Vinckier, Roeland Lembrechts

 245,92 6% TVA incl. pour 1 année

Description

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook – en steeds meer – goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

Hoe bepaal ik mijn tarieven?
Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
Wat brengt de legaltech evolutie voor mijn kantoor?
Wat is de impact op het Paritair comité 336 (vrije beroepen) op mijn kantoor?
Hoe bepaal ik het loon van mijn secretariaatsmedewerkers?
Wat zijn de gevolgen van nieuwe deontologische regels op de zakelijke kant? en wat met de cloud?
Hoe evolueert de advocatuur in het buitenland?
Wat is het belang van het Wetboek Economisch Recht op de beroepsuitoefening van de advocaat?
Wat is mijn kantoor waard bij overdracht of hoe neem ik een ander kantoor over?
Hoe informatiseer ik mijn kantoor verder?

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Hiernaast vindt u een voorsmaakje van wat u zoal van ons kan verwachten en dit zes keer per jaar. Geen lijvige nummers, maar wel telkens een overzichtelijke nieuwsbrief die u ook binnen het korte tijdsbestek dat u heeft, kan doornemen.

Daarom dus zijn wij ervan overtuigd dat dit nieuwe tijdschrift nuttig, ja zelfs noodzakelijk is. Leest u zelf het kennismakingsnummer en overtuig uzelf.

U kan tevens kennis nemen via www.jubel.be
Schrijf u in en ontvang de artikels in een vooraankondiging!

Veel inspirerend leesgenot!

Redactie:
Mr. Herman Buyssens, hoofdredacteur
Mr. Hugo Lamon
Mr. Alex Tallon
Mr. Mieke Verplancke
Mr. Nicolaas Vinckier
Mr. Roeland Lembrechts, redactiesecretaris

Abonnement:
Indien u intekent op het abonnement ontvangt u 4 nummers bij u thuis of op kantoor. Bovendien ontvangt u ook de digitale versie, raadpleegbaar op iPad, iPhone, mac en pc. Bij het verschijnen van een volgende jaargang wordt u uitgenodigd hier op in te tekenen.

Informations complémentaires

Auteur

Alex Tallon, Herman Buyssens, Hugo Lamon, Mieke Verplancke, Nicolaas Vinckier, Roeland Lembrechts

Bekijk de inhoudstafel nr. 1/2019 (PDF)

Download

Bekijk de inhoudstafel nr. 2/2019 (PDF)

Download

Bekijk de inhoudstafel nr. 3/2019 (PDF)

Download

Bekijk de inhoudstafel nr. 4/2019 (PDF)

Download

Vous aimerez peut-être aussi…