Wetboek Vlaamse Codex Fiscaliteit 2020

UGS : 3719
Auteur

Bruno Peeters

ISBN

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

 68,00 6% TVA incl.

Description

De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 dÉcembre 2013 (VCF) zoals inmiddels meerdere malen gewijzigd bundelt de regelgeving met betrekking tot de belastingen en heffingen die volledig in eigen beheer van het Vlaamse Gewest worden gevestigd en ingevorderd.

Het gaat daarbij thans over de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling, de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, de leegstandsheffing bedrijfsruimten, de erfbelasting, de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging, de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen.

Met de integratie van voormelde belastingen in de VCF wilde de Decreetgever ervoor zorgen dat het wetgevingstechnische kluwen dat in de loop der jaren voor deze belastingen is ontstaan, ontward wordt. Bovendien is voor de inning van deze belastingen naar een gelijklopende procedure gestreefd. Bedoeling is de transparantie, eenvormigheid en vereenvoudiging van de Vlaamse fiscale regelgeving te bevorderen. Vanuit dit opzet is ook gestreefd naar het opheffen of actualiseren van verouderde regelgeving.

In deze bundel is ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 dÉcembre 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit opgenomen.

De materie is bijgehouden tot 1 fÉvrier 2020.

Informations complémentaires

Auteur

Bruno Peeters

ISBN

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 fÉvrier 2020

Gepubliceerd op: 17 fÉvrier 2020

Formaat: 150x220mm

Aantal pagina’s: 250

Contenu court

Bekijk de inhoudstafel

Bekijk enkele pagina’s

Vous aimerez peut-être aussi…