Inleiding tot de Successierechten

UGS : 3228
Auteur

Rik Deblauwe

ISBN

978-9-4603-5288-1

 215,00 6% TVA incl.

Epuisé

Description

‘Inleiding tot de Successierechten’ belicht de fundamenten van het successierecht.

Dit boek is  een grondige en praktijkgerichte toelichting bij de Successierechten. Het boek is  opgevat als artikelsgewijze commentaar en verschijnt einde fÉvrier 2013. Een meesterwerk!

In deel I worden de artikelen van het Wetboek der Successierechten weergegeven en becommentarieerd aan de hand van de voorbereidende werken, de rechtspraak, vooral van de hogere rechtscolleges, en de rechtsleer. Op die manier krijgt de lezer inzicht in het ontstaan én de actuele toepassing van elk artikel.

Deel II is internationaal: het is een weergave en commentaar bij de verschillende internationale teksten inzake successierechten: de modelverdragen, de Belgische verdragen, de Europese aanbeveling, met tevens uittreksels en een korte commentaar bij de arresten van het Europese Hof van Justitie.

Het boek wil een zoektocht zijn naar de echte betekenis en de bedoeling van de wettelijke bepalingen, zoals de wetgever ze bedoeld heeft, en zoals ze in de loop der jaren geëvolueerd is. Vanuit deze kennis en inzichten is ook een betere toetsing aan doel en strekking van de wet in het kader van de antimisbruikbepaling mogelijk.

Dit boek is een uiterst handig en onmisbaar instrument voor professionele adviseurs inzake erfrecht, successie- en vermogensplanning en financiële planning, alsook voor fiscalisten, notarissen en andere juristen die geïnteresseerd zijn in successieplanning in het algemeen en het successierecht in het bijzonder. Dankzij de verschillende registers is het boek snel en makkelijk doorzoekbaar.

Rik Deblauwe studeerde rechten en notariaat aan de KU Leuven en fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool Brussel. Hij begon zijn carrière als medewerker bij notaris Hans Berquin. In 1984 koos hij voor de fiscaliteit bij het kantoor Tiberghien (later Tiberghien Advocaten). Van 1977 tot 2009 was hij tevens
lector belastingrecht aan de KU Leuven.

Rik Deblauwe is auteur van talloze publicaties inzake fiscaliteit en successierecht. Hij was ook lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (1978 tot 2008) en van de kernredactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht (2001 tot 2009) en is thans lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief Successierechten.

Informations complémentaires

Auteur

Rik Deblauwe

ISBN

978-9-4603-5288-1

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 31 dÉcembre 2012

Gepubliceerd op: 01 mars 2013

Formaat: groot formaat (215x279mm)

Aantal pagina’s: 1008