Vastgoedcodex 2017-2018

UGS : 3553
Auteur

Guy Baelde, Julie Lauwers, Koen De Puydt, Marc Loyens, Stéphane De Keyzer

ISBN

978-9-4603-5482-3

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

 125,00 6% TVA incl.

Modifier

Description

De Vastgoedcodex verzamelt sinds enkele jaren op een overzichtelijke wijze de wetteksten uit zowel de Vlaamse als de Brusselse regelgeving die de vastgoedprofessional nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep. De codex maakt een selectie zodat de vastgoedmakelaar, de vastgoedexpert en de vastgoedpromotor niet geconfronteerd worden met pagina’s irrelevante rechtsregels. Deze codex wordt gehanteerd als basiswerk binnen de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars.

Koen de Puydt is licentiaat in de Communicatiewetenschappen (V.U.B.), licentiaat in de Rechten (V.U.B.) en Master in het Ondernemingsrecht(U.A.). Als advocaat aan de Balie te Brussel en vennoot bij ORYS Advocaten houdt hij zich bezig met stedenbouw-, aannemings-, vastgoed en ondernemingsrecht. Mr. de Puydt publiceert over deze materies. Daar naast is hij docent Vastgoedcontracten bij Syntra Brussel in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars. [www.orys.be]

Marc Loyens is licentiaat in de rechten (U.I.A.) en behaalde een postgraduaat in het fiscaal recht aan de Fiscale Hogeschool te Brussel. Van 1991 tot 1996 was hij advocaat aan de balie te Brussel, nadien werd hij inspecteur bij de Bijzondere Belastinginspectie. Hij is raadsheer aan het hof van beroep te Brussel. De heer Loyens is docent burgerlijk en fiscaal recht in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars bij Syntra Brussel.

Julie Lauwers is master in de Rechten (U.Gent) en als advocaat verbonden aan de balie te Brussel. Mr. Lauwers houdt zich als vennoot bij ORYS Advocaten bezig met ruimtelijke ordening, stedenbouw- en aannemingsrecht. Ze is verbonden aan Syntra AB, campus Leuven, waar zij het vak “Ruimtelijke Ordening en Milieurecht” doceert in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars. [www.orys.be]

Guy Baelde is licentiaat in de rechten (U. Gent), licentiaat verzekeringsrecht (ULB) en specialiseerde zich hoofdzakelijk in vastgoed- en bouwrecht. Als advocaat aan de Balie te Brugge en oprichter van Baelde Advocaten behandelt hij aannemings-, vastgoed- en ondernemingsrecht alsook stedenbouw. Mr. Baelde doceert vastgoedcontracten, bouwrecht en bouwpromotie aan Syntra West. Hij publiceerde een boek over plichtenleer van de Agent immobiliers en schrijft veel artikels rond vastgoed- en bouwrecht. [www.baelde-advocaten.be]

Stéphane De Keyzer is Doctor in de Wijsbegeerte (UCL) en volgde een aanvullende master na master Internationale Betrekkingen en Diplomatie (KUL). Als onderzoeker aan de Universiteit specialiseerde hij zich in Epistemologie en Rechtsfilosofie. Hij was ook Training en Communication Manager bij EFE waar hij zich voornamelijk bezig hield met opleidingen in het kader van de permanente vorming van advocaten. In 2013 vervoegde Dr. De Keyzer het advocatenkantoor ORYS als Legal Communication, Training & Knowledge Manager. Sinds Augustus 2016 werkt Dr. De Keyzer bij Orys Advocaten als COO, Chief Operating O cer. [www.orys.be]

Informations complémentaires

Auteur

Guy Baelde, Julie Lauwers, Koen De Puydt, Marc Loyens, Stéphane De Keyzer

ISBN

978-9-4603-5482-3

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 juin 2017

Gepubliceerd op: 10 aoÛt 2017

Formaat: groot formaat (215x279mm)

Aantal pagina’s: 1506