Vennootschappen 2016-2017

UGS : 3489
Auteur

Frank Fleerackers

ISBN

978-9-4603-5462-5

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

 55,00 6% TVA incl.

Modifier

Description

Het wetboek vennootschappen biedt u de wet- en regelgeving inzake o.a. de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap, de stille vennootschap, de bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen, de VOF, de gewone commanditaire vennootschap, de BVBA, de coöperatieve vennootschap, de NV, de  commanditaire vennootschap op aandelen.

Prof. dr. Frank Fleerackers (KU Leuven) studeerde rechten en wijsbegeerte aan de KU Leuven, King’s College (UK), het MITMassachusetts Institute of Technology en Harvard University (USA).

Hij promoveerde aan de Harvard Law School tot Master of Laws met een vernieuwende thesis over juridisch denken. Zijn doctoraat over dit thema ontving internationale erkenning (On the resolution of conflict, Duncker & Humblot, Berlin, 2000).

Professor Fleerackers is voltijds verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, vakgebied rechtstheorie. Tevens doceert hij internationaal en hield hij visiting positions aan eminente universiteiten zoals Harvard en MIT, Cambridge. Aan de KU Leuven doceert hij grondslagen van het recht en juridische conflictanalyse. Prof. dr. Frank Fleerackers is gewezen decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Brussel en voorzitter van het Verbond der Vlaamse Academici en het Vlaams Pleitgenootschap van de Balie te Brussel. Hij is auteur en editor van zestien boeken, verschillende cahiers en tijdschriftartikels. In 2016 verscheen de monografie Rechtsdenken (Larcier) over de eigenheid van juridisch oordelen. Verder bestuurt hij Advocare, onderzoeksinstituut voor conflictanalyse en resolution enhancement. Met meer dan 20 jaar ervaring als zakenadvocaat en  Universiteitsprofessor zetelt hij sinds 2008 in de Hoge Raad voor de Justitie.

Informations complémentaires

Auteur

Frank Fleerackers

ISBN

978-9-4603-5462-5

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 01 aoÛt 2016

Gepubliceerd op: 04 aoÛt 2016

Formaat: boek (170x250mm)

Aantal pagina’s: 320