Voordeelpakket! Inrichting van het Notaires & Notariële Deontologie Étudiantenedities

UGS : 3715
Auteur

A. Michielsens, H. De Decker

ISBN

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

 80,00 6% TVA incl.

Modifier

Description

Inrichting van het Notaires 2019 Étudianteneditie 4de herwerkte uitgave

De notaris is een ambtenaar. Zijn statuut en de wijze waarop hij zijn ambt beoefent, worden geregeld in een organieke wet. Deze cursus is in hoofdzaak gewijd aan de studie van deze wet, in het bijzonder de inrichting van het ambt en de wettelijke voorschriften voor de beoefening van het ambt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het opstellen van akten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de inrichting van de instellingen van het notariaat, in het bijzonder de genootschappen en de Nationale Kamer.

Notariële Deontologie 2019 Étudianteneditie 3de herwerkte uitgave

Deze cursus behandelt de plichten van de notaris, als ambtenaar, maar ook als beoefenaar van een vrij beroep. De plichtenleer berust voor ieder ambt of beroep op algemene rechtsbeginselen, de eigenheid van het ambt of het beroep en de wetgeving. Daarnaast vormen ook de rechtspraak over de aansprakelijkheid en de codificatie van de plichtenleer door de Nationale Kamer belangrijke informatiebronnen. Het sluitstuk wordt gevormd door het tuchtrecht, waarvan de formele aspecten aan bod komen.

André Michielsens is ombudsman voor het notariaat. Daarnaast is hij erenotaris, eredirecteur van de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen plaatsvervangend vrederechter in het achtste kanton Antwerpen, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen en gewezen co-voorzitter van de Internationale Raad voor het Belgisch Notaires, gewezen voorzitter van de Notariële Zekerheid, erevoorzitter van het Europees notariaat (CNUE). Prof. Michielsens is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Hans De Decker is notaris, gastprofessor in de Master of Laws in het notariaat van de Vrije Universiteit Brussel, gewezen vicevoorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notaires, gewezen voorzitter (2013-2016) van de Nederlandstalige kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notaires en plaatsvervangend vrederechter in het kanton Schilde. Prof. De Decker is auteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Informations complémentaires

Auteur

A. Michielsens, H. De Decker

ISBN

Disponible en

Soft Cover (print), E-book (download)

Informations techniques

Taal: Nederlands

Samengesteld op: 05 mai 2019

Gepubliceerd op: 29 fÉvrier 2020

Formaat: 170x250mm

Aantal pagina’s: 216+124

Contenu court

Bekijk de inhoudstafel Inrichting in het Notaires
Bekijk enkele pagina’s Inrichting in het Notaires

Bekijk de inhoudstafel Notariële Deontologie
Bekijk enkele pagina’s Notariële Deontologie

 

Vous aimerez peut-être aussi…